کارگاه انسان شناسی دینی بررسی مبحث اومانیسم

به اطلاع همکاران گرانقدر استان قم می رساند ، دبیرخانه توسعه فرهنگ قرانی در نظر دارد کارگاه آموزشی انسان شناسی دینی بررسی مبحث اومانیسم را  برگزار نماید .

از آنجا که حضور در کارگاه دارای محدودیت تعداد شرکت کنندگان می باشد ، لذا فقط همکارانی که فرم ثبت نام الکترونیکی را تکمیل نموده باشند ، می توانند در کارگاه شرکت نمایند .

لینک فرم ثبت نام الکترونیکی شرکت در کارگاه انسان شناسی دینی بررسی مبحث اومانیسم

 

توجه : ظرفیت کارگاه 35 نفر می باشد و فرم  مذکور پس از تکمیل ظرفیت به طور خودکار بسته خواهد شد .

زمان : پنجشنبه   10صبح  95/10/16

مکان : خیابان ساحلی ، بعد از فرمانداری ، کوچه 33 ، پلاک 4 ، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان