تبریک میلاد پیامبر(ص)

میلاد باسعادت پیامبراکرم محمد مصطفی (ص) وامام جعفر صادق(ع) برمسلمانان جهان وشیعیان مبارک باد.