برگزاری کارگاه حضوری

دبیرخانه قرآنی درنظر دارد کارگاه حضوری با موضوع چگونگی تعلیم فضایل اخلاقی مانند وفای به عهد واز بین بردن رذایل اخلاقی مانند دروغ گفتن به نسل حاضر  را برگزار کند از همکاران محترم دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند.

زمان: پنج شنبه 97/10/6

ساعت:  10 صبح

مکان : خانه علوم وفنون