پیامبر(ص) وقرآن

رحلت پیامبر(ص)وشهادت امام حسن مجتبی(ع) وشهادت آفتاب هشتم امامت حضرت علیّ بن موسی الرّضا(ع) برمسلمانان وشیعیان تسلیت باد

 

قرآن شناسنامه حضرت محمّد(ص)است، اگر وجود مبارک رسول گرامی (ص) بخواهد به صورت یک کتاب دربیاید می شودقرآن واگر قرآن بخواهد به صورت یک انسان ممثّل شود، می شود رسول گرامی(ص).