کارگاه حضوری آشنایی با تصوف جدید

اجرای کارگاه آموزشی حضوری باعنوان  " آشنایی با تصوف جدید "

زمان : یکشنبه  98/9/17

ساعت : 18/30  عصر

مکان :   خانه علوم وفنون

 همکاران متوسطه اول و دوم دین وزندگی وپیام ها  وهمکاران متوسطه دوم رشته فلسفه وهمکاران علاقه مند در رشته های دیگر نیز می توانند شرکت کنند.

از همکاران عزیز  دعوت می شود در این کارگاه شرکت فرمایید.