برگزاری کارگاه حضوری

به اطلاع همکاران محترم می رساند دبیرخانه قرآنی ، کارگاه حضوری  " چگونگی بیان مسائل برزخ ومعاد برای نوجوانان وجوانان "  را برگزار می کند.

زمان : یکشنبه   98/10/15

ساعت :  18/30

مکان : خانه علوم وفنون

از همکاران علاقه مند ودبیران دینی  متوسطه اول ودوم دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند.