میلاد خانم زینب کبری (س)

میلاد با برکت بانوی صبر وشجاعت حضرت زینب کبری (س) برشما همکاران گرامی وبر همه شیعیان مبارک باد.

زینب در لغت به معنای درخت نیکو منظر آمده (اقرب الموارد،ج1،ص45) وممکن است مخفف  از زین واب باشد یعنی زینت پدر، از تاریخ وروایات استفاده می شود که حضرت علی (ع) دو یا سه دختربه نام زینب داشته باشد که بانوی شجاع کربلا زینب کبری بوده است.

کنیه آن بانو اُمُّ کلثوم است که به جهت شباهت این مخدّره به خاله اش اُمُّ کلثوم (دختر پیامبر) پیامبر (ص) او را به این کنیه مکنی فرمودند.وبرای آن حضرت کنیه های مخصوصی هم ذکر شده است مانند اُمُّ المصائب ،اُمُّ الرّزایا ، اُمُّ النّوائب و...

بعضی از القاب آن حضرت از این قرار است :

1- صدّیقه صغری : پدرش حضرت علی(ع) صدّیق اکبر ومادرش فاطمه(س) صدّیقه کبری است.

2- عقیله : عقیله بنی هاشم وعقیله به معنای بانوی فرزانه وکریمه است که در بین فامیل عزیز ومحترم ودر خاندان خود ارجمند باشد.

3- موثّقه ، عارفه ،عالمه غیر معلَّمه ،فهِمه غیر مفهّمه ، فاضله ،کامله ،عابده آل علی (ع) ،ولیّة اللّه ، عصمة اللّه ،راضیه و.....

ابن عباس خطبه فدک فاطمه(س) را از حضرت زینب (س)روایت کرده است ومرحوم طبرسی (ره) می گوید:  حضرت زینب (س) روایات زیادی از مادرش نقل کرده است.

حضرت زینب (س)دارای فصاحت وبلاغت بی نظیری بودند وخطبه های آتشین ایشان در کوفه وشام نمونه هایی از سخنوری ایشان است.

منبع : فضائل الزینبیّه، صادق طالبی