تسلیت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

خداوندا ، مرا بپذیر

خداوندا ، عاشق دیدارتم همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن ونفس کشیدن نمود.

خداوندا ، مرا پاکیزه بپذیر

شهادت سردار رشید اسلام  حاج قاسم سلیمانی را به شما همکاران عزیز تسلیت عرض می نماییم