تبریک روز معلم

معلم اگر الهی باشد در حقیقت نفخت فیه  من روحی شعار، وعیسوی مشهد ومشرب است که نفوس را احیا  می کند وفرزندان روحانی می پروراند .

کتاب مقام معلم، علامه حسن زاده آملی،ص57

افلاطون را پرسیدند: چگونه است که تو معلم خویش را بیش تر از پدرت احترام می نهی وبزرگ می داری؟ گفت:  پدرم مرا از بهشت به زمین آورد و معلمم مرا از زمین به بهشت رهنمون می سازد.

 

                                                         روز معلم بر شما فرهیختگان مبارک