تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

میلاد پر برکت  کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) برشیعیان ودوستداران آن حضرت مبارک باد.

امام حسن (ع) فرمودند: خداوند متعال ماه رمضان را برای بندگان خود میدان مسابقه قرار داد، پس عده ای درآن ماه با اطاعت وعبادت به سعادت وخشنودی الهی از یکدیگر سبقت خواهند گرفت وگروهی از روی بی توجهی وسهل انگاری خسارت وضرر می بینند.

تحف العقول،حرانی، 236

امام حسن مجتبی(ع) فرمودند: کسی که در راه برآوردن حاجت برادر مسلمانش بکوشد، چنان است که نه هزار سال خدا را عبادت کرده باشد، عبادت کسی که روز ها را روزه گرفته وشب ها را به شب زنده داری وعبادت مشغول باشد.

الوافی،ج5،ص668