پیام هفته 18

وَلیَعفُواوَلیَصفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم وَاللُّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ. نور/22

باید عفو کنند ودرگذرند آیا نمی خواهید که خدا برای شما بیامرزد؟وخداوند آمرزنده ومهربان است.

حضرت علی(ع) می فرماید:از گناهان واشتباهات مردم بگذرید تا خداوند هم به کمک این عفو وگذشت عذاب جهنم رااز شما دفع ودور نماید.(میزان الحکمة،ج6،ص2664)