پیام هفته 29

 یَا اَیّها النَاس اّعبّدّوا رَبَکّم اَلَذی خَلَقَکّم.     (بقره /21)

  ای مردم پروردگار خود را پرستش کنید آن کس که شما را آفرید.

 پیامبر(ص) فرمودند: خدا را چنان عبادت کن که گویا او را می بینی زیرا اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند.               (کنزالعمال،5250)

پیام هفته 26

 فَاَمآ مَن طَغی و اثرالحیوة الدنیا فان الجحیم هِی الماوی.    نازعات/38

 اما آن کسی که طغیان کرده وزندگی دنیا را مقدم داشته مسلما دوزخ جایگاه اوست.

 حضرت علی (ع) فرمودند: آرزوی طولانی باعث فراموشی آخرت می شود.

  ( کافی/2/335)َ

پیام هفته 25

 فَاذکُرونِی اَذکُرکُم .    بقره/15

 پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم.

 حضرت علی (ع) فرمودند: استمرار یاد خداوند غذای جان ها وکلید صلاح و شایستگی است.    (تصنیف غرر،ص189)

پیام هفته 24

  کِتَابُ اَنزَلنَاهّ اِلَیکَ مُبَارَکُ لِیَدَّبَّروا آیاتِهِ .    ص/29

 این کتابی است پر برکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند.

 حضرت علی (ع) فرمودند: آگاه باش در قرائت قرآنی که درآن تدبر نباشد خیری نیست،  آگاه باش در عبادتی که در آن فهم نباشد خیری نیست .    ( بحارالانوار،ج92،ص190)

پیام هفته13

خُذِالعَفوِ وامُر بِالعُرفِ وَ اَعرِض عَنِ الجَاهِلینَ  اعراف/199                                                                                                                                                                                                                                          (با دوستان و مومنان) با عفو وگذشت باش همه را به نیکو کاری دعوت کن واز جاهلان روی گردان .                                                                                                                                                                                                                             حضرت علی (ع) فرمودند: زشت ترین عیب ها کم گذشتی از لغزش مردم و بزرگ ترین گناهان شتاب کردن در انتقام است.                                                                                           منبع: غررالحکم، ص537

پیام قرآنی 10

یا اَیُهَا الَذینَ امَنوا لَا تُبطِلوا صَدَقَاتِکُم بِالمَنِّ والاَذَی . بقره ، 264                                                                 

ای کسانی که ایمان آورده اید صدقات خود را با منت گذاشتن وآزار باطل نکنید.                                                                                                                    

امام علی (ع) فرمودند:بپرهیز از این که برای انجام خوبی ها بر افراد منت گذاری زیرا منت گذاردن خوبی ها را کد ر وآلوده می سازد.

غررالحکم،ج2،ص298

پیام هفته9

 

وَ وَ صَّینَا الِانسانَ بِوالِدیهِ حُسناً   وما به انسان درباره پدر ومادرش سفارش کردیم که به نیکی وخوبی عمل نماید. (عنکبوت،8)                                                                                                                                                                                                                      امام صادق (ع)فرمودند:منظور از احسان به پدر ومادر این است که با آنها به نیکویی همنشینی کنی ومبادا بگذاری آنها مجبور شوند در آن چه بدان نیاز دارند از تو مسئلت کنند حتی اگر خودشان مستغنی  وبی نیاز باشند.  تفسیر النورالثقلین،ج3،ص148