پیام قرآنی 10

یا اَیُهَا الَذینَ امَنوا لَا تُبطِلوا صَدَقَاتِکُم بِالمَنِّ والاَذَی . بقره ، 264                                                                 

ای کسانی که ایمان آورده اید صدقات خود را با منت گذاشتن وآزار باطل نکنید.                                                                                                                    

امام علی (ع) فرمودند:بپرهیز از این که برای انجام خوبی ها بر افراد منت گذاری زیرا منت گذاردن خوبی ها را کد ر وآلوده می سازد.

غررالحکم،ج2،ص298