پیام هفته 25

 فَاذکُرونِی اَذکُرکُم .    بقره/15

 پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم.

 حضرت علی (ع) فرمودند: استمرار یاد خداوند غذای جان ها وکلید صلاح و شایستگی است.    (تصنیف غرر،ص189)