پیام هفته

امام زمان (ع) فرمودند: به وسیله من بلا از اهل وشیعیانم  رفع می شود.   (کلمة الامام المهدی،ص533)