ارزش علم در قرآن

قُل هَل یَستَوی الَّذینَ یَعلمُونَ وَالَذینَ لَا یَعلَمُونَ اِنَّمَا یَتَذَکَّرُ اُولی الاَلباب .                                                                                                  آیا دانایان با نادانان مساوی هستند؟ جز این نیست که تنها خردمندان یادآور می شوند.