جایگاه شهدا در قرآن

اَلَّذینَ امَنُوا وَ هاجَروا وَ جاهَدوُا فِی سَبِیلِ الّله بِاَموالِهِم وَ اَنفُسِهِم اَعظَمُ دَرَجَة عِندَلّله وَ اُلئکَ هُمُ الفائزُونَ. (توبه/20)          کسانی که ایمان آورده وهجرت کرده ودر راه خدا  با اموال وجان هایشان جهاد کرده اند نزدخداوند مقام والاتر دارند وآن ها رستگارانند .