پیام هفته 3

فَلیَنظُرِالاِنسان اِلَی طَعَامِهِ . (عبس/24)  پس انسان باید به طعامش بنگرد.                                                   امام صادق (ع) درباره این آیه فرمودند: انسان باید نگاه کند ببیند علمش را از چه کسی می گیرد.            بنابراین طعام به استناد این روایت بر دو قسم است طعام ظاهر وباطن واطعام کننده ها که عترت طاهرین هستند هم طعام ظاهر می دهند چنان که درباره مسکین ،یتیم واسیر این کار را کردند وهم طعام باطن را عطا می کنند که علوم و معارف است.  (کتاب مبادی اخلاق در قرآن آقای جوادی آملی ،ص69)