تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع)

السلام علیک یا ابا عبدالله

شهادت مظلومانه سرور وسالار شهیدان واصحاب با وفایش بر شیعیان جهان تسلیت باد

سلام از اسماء الهی است و به معنی سلامتی است زیرا خداوند مردم را از بلایا وآفات وشرور ونقایص حفظ می کند ووقتی به کسی سلام می کنیم در واقع به او می گوییم هیچ صدمه ای وبدی از طرف من به تو نمی رسد بنا بر این کسی که از دور یا نز دیک به امام معصوم سلام می کند باید متوجه باشد که هیچ آزار وصدمه ای از گناهان  او به امام نرسد وبه وسیله گناهانش امام را آزار ندهد.

ابا عبدالله: کنیه امام حسین (ع) است کنیه به معنای نام بردن چیزی به کنایه است گاهی به اسم پدر یا مادر یا فرزند به کار می برند اما امام حسین (ع) فرزندی به نام عبدالله ندارد وعلت نام گذاری به ابا عبدالله به معنی پدر بنده خدا به این دلیل است که ایشان حق بزرگی بر همه مردم عالم دارد زیرا با فداکاری خود دین را زنده نگه داشته است و از طرفی اگر خداوند همه موجودات عالم را به واسطه نور پیغمبر خلق فرموده باید به واسطه حسین هم خلق شده باشد زیرا حسین از پیغمبر وپیغمبر از حسین است. (کتاب شفاءالصدور تالیف میرزا ابوالفضل تهرانی)

برخی بزرگان فرموده اند منظور از عبدالله در این جا حضرت محمد(ص) می باشد وابا عبدالله یعنی پدر پیامبر زیراهمان طور که حضرت زهرا(س) ام ابیها هستند امام حسین (ع) نیز با جانفشانی که برای احیاء دین پیامبر انجام دادند حق پدری بر پیامبر دارند.