برنامه عملیاتی گروه توسعه فرهنگ قرآنی مستقر در استان قم

باسمه‌تعالي

برنامه سالانه گروه توسعه فرهنگ قرآنی مستقر در استان قم

سال تحصيلي : 95-94

برنامه

رديف

فعاليت

زمان بندي

طراحيآموزشی

1         

تنظیم برنامه عملیاتی

نیمه اول مهر

2        

برگزاری کارگاه راهکارهای توسعه فرهنگ قرآنی

نیمسال دوم

3       

بروزرسانی وب سایت گروه

در طول سال

4       

راه اندازی کلینیک مجازی و مشاوره قرآنی

در طول سال

5       

تلاش برای برگزاری دوره های ضمن خدمت با عنوان ارتقاء فرهنگ قرآنی

در طول سال

6       

مسابقه قرآنی جامع

در طول سال

7       

برگزاری محافل ویژه قرآنی در مدارس

در طول سال

خلاقيت و نوآوري

8       

تنظیم بانک اطلاعات همکاران افتخاری گروه

نیمسال اول

9        

فراخوان مقالات قرآنی با موضوع راهکارهای ارتقاء فرهنگ قرآنی

نیمسال اول

10      

بازدید از برنامه های قرآنی(مسابقات سراسری قرآنی و ...)

در طول سال

11      

برگزاری جلسات هم فکری با اداره قرآن اداره کل

نیمسال اول

12     

اطلاع رسانی به همکاران در خصوص همایش های قرآنی

در طول سال

13    

برگزاری دوره های ویژه مخصوص همکاران داوطلب با مشارکت مراکز علمی

در طول سال

نقد و بررسي محتوا

14     

 

 

15     

 

 

16     

 

 

17     

 

 

18     

 

 

بهبود شیوه های ارزشیابی

19      

ارزشیابی و معرفی همکاران فعال و داوطلب و تقدیر از آنها

پایان سال

20     

ارسال فرم و بازدید میدانی از فعالیت های توسعه قرآنی مدارس

در طول سال

21     

 

 

22    

 

 

23   

 

 

24    

 

 

 

 

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه