برگزاری محافل ویژه قرآنی در مدارس

همکاران گرامی لطفا جهت برگزاری محافل ویژه قرآنی در مدرسه خود  یک هفته قبل باگروه توسعه فرهنگ قرآنی مستقر در گروه های آموزشی استان قم تماس بگیرید ویا با شماره 09122518580تماس بگیرید.