پیام هفته7

وَمَن اَعرَضَ عَن ذِکرِی فَاِنَّ لَهُ مَعیشَة ضَنکَا . طه/124

هر کس از یاد من روی گردان شود زندگی (سخت) وتنگی خواهد داشت.

حضرت علی (ع) فرمودند:استمرار یاد خداوند غذای جان ها وکلید صلاح وشایستگی است.