پیام هفته 11

 وَلَا تَجعَل فِی قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِینَ اَمَنُوا . ( حشر/10)

 (پروردگارا) کینه کسانی را که ایمان آورده اند در دل ما قرار مده .

امام علی (ع) فرمودند: هرکس کینه را از خود دور کند قلب وعقلش آسوده گردد.

منبع:غررالحکم ودررالکلم،ص299