پیام هفته 13

    لَقَد کَانَ فِی رَسُولِ اللّه اُسوَة حَسَنَة لِمَن کَانَ یَرجُوااللُه وَالیَومِ الاخر وَ ذَکَرَاللُهُ کَثِیراَ.          احزاب/21)

قطعا برای شمارسول خدا الگوی نیکویی بود برای آن ها که امید به رحمت خدا وروز رستاخیز دارند وخدا را بسیار یاد می کنند

امام حسین (ع) فرمودند: پیامبر(ص) بهره هر یک از هم نشینان خود را عطا می فرمودند وچنان معاشرت می نمودند که کسی گمان نمی کرد شخص دیگری نزد پیامبر(ص) از او گرامی تر باشد.   (بحارالانوار،ج16،ص152)