پیام هفته 23

 اِنَّ اللّه یَامُرُ بِالعَدلِ وَالاِحسان .  نحل/90

 خداوند به عدل واحسان  فرمان می دهد.

 از حضرت علی (ع) پرسیدند: عدل بهتر است یا بخشش؟ فرمود: عدل چیز ها را به جای خود می نهد وبخشش آن ها را از جای خود بیرون می کند ، عدل نگهدارنده عموم مردم است وبخشش فقط به افراد خاصی می رسد پس عدالت برتر خواهد بود .

  ( قصارالحکم ،ص437)