زندگی خدایی

قُل اِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکی وَ مَحیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ العَالَمِین . (انعام/162)

بگو نمازم، تمامی اعمالم وزندگی ومرگ من برای خداست.

 حضرت علی (ع) فرمودند: خوشا به حال آن که همیشه خدا را در نظر داشته واز گناه خویش بیمناک باشد. غررالحکم،ج1،حدیث 3