پیام هفته 3

پژوهش در قرآن

پیامبر (ص) فرمودند: اگر زندگی نیک بختان ومردن شهیدان ونجات در روز حسرت وسایبان در روز سوزان وهدایت در روز گمراهی را می خواهید در قر آن پژوهش کنید زیرا قرآن سخن خداوند مهربان ومایه حفظ از شیطان وسنگینی ترازوی عمل در قیامت است.

منبع: بحارالانوار،ج92 ص19