عید در قرآن وروایات

واژه عید در قرآن تنها یک بار در سوره مائده در آیه 114 آمده است :(قالَ عیسی ابن مریم اَللّهمّ رَبَّنا اَنزِل عَلَینَا مائدَة مِنَ السَّمَاءِ تَکونُ لَنَا عیداَ لِاَوََلِنَا وَ اخِرِنا وَ ایَة مِنکَ وَارزُقنَا وَ اَنتَ خَیرُ الرّازِقِینَ .

بارالها، ای پروردگار ما،برای ما از آسمان مائده ای فرو فرست که برای ما، برای اولین وآخرین ما، عیدی باشدو نشانه ومعجزه ای از جانب تو،و ما را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی .

در روایات نوروز روزی است که کشتی نوح بر کوه جودی قرار گرفت، روزی است که جبرئیل بر پیامبر (ص) نازل شد، روزی است که پیامبر (ص) در غدیر خم برای علی (ع) از مردم بیعت گرفت، روزی است که قائم  آل محمد(عج)ظهور خواهد کرد و روزی است که امام زمان (ع) بر دجال پیروز خواهد شد.

آداب نوروز

در مفاتیح الجنان معلی بن خنیس از امام صادق (ع) نقل می کند که ایشان درباره نوروز فرمودند:

چون نوروز شود غسل کن،پاکیزه ترین لباس هایت رابپوش وبه خوشبوترین چیز ها خود را خوشبو نما ودرآن روز روزه باش. همچنین نماز مخصوصی از ایشان در نوروز نقل شده است که در مفاتیح الجنان آورده شده است.