پیام هفته: زنده کردن زمین

اِعلَموا انَّ اللّه یُحیِی الاَرضَ بَعدَ مَوتِهَا .  حدید/17

بدانید که خداوند زمین را بعد از مرگش زنده می کند.

امام باقر (ع) می فرماید: خداوند زمین را به وسیله حضرت مهدی (عج) زنده می کند بعد از آن که مرده باشد.

منظور از مردن زمین، کفر اهل ایمان است وکافر مرده است.یُحیِی اللّه تعالی بالقائم بعد موتها.