سخن بزرگان درباره فضیلت ماه مبارک رمضان

امام خمینی (ره) درباره ماه مبارک رمضان فرمودند: اگر با پایان یافتن ماه  مبارک رمضان در اعمال وکردار شما هیچ گونه تغییری پدید نیامد و راه و روش شما با قبل از ماه صیام فرقی نکرد معلوم می شود روزه ای که از شما خواسته اند محقق نشده است.تصمیم بگیرید در این سی روز ماه مبارک رمضان مراقب زبان ،چشم،وگوش وهمه اعضاء وجوارح خود باشید توجه کنید که به آداب ماه مبارک رمضان عمل کنید.

حضرت آیت الله خامنه ای درباره ماه مبارک رمضان می فرمایند: ماه رمضان در هر سال قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما، آن را وارد می کند وبه ما فرصت می دهد که خودمان را بر سر این سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم بعضی همان سی روز وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت آن سی روز همه سال را وبعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار آن غافل عبور می کنند که مایه تاسف وخسران است.

خطبه های نماز عید سعید فطر 83/8/24