تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)

ولادت امام حسن عسکری (ع) برشیعیان مبارک باد.

امام حسن عسکری (ع) فرمودند: بسم اللّه الرّحمان الرحیم به اسم اعظم خدا از سیاهی چشم به سفیدی اش نزدیکتر است.

وهمچنین فرمودند:  کینه توز ناآرام ترین مردمان است.

(تحف العقول،ص489)