تبریک سال جدید وفضیلت ماه رجب

آغاز بهار طبیعت وشروع سال جدید برهمکاران عزیز مبارک باد

رجب ماه هفتم از سال قمری است ودر اسلام رجب از ماه های حرام به شمار آمده است بدین خاطر آن را رجب الفرد می گویند زیرا سه ماه از ماه های حرام به هم پیوسته اند واین ماه از آن ها جدا وفرد است.

فضیلت ماه رجب : امام کاظم (ع) فرمودند: رجب ماه بزرگی است که خداوند(پاداش) نیکی ها را درآن دوچندان وگناهان را پاک می کند.   (من لا یحضره الفقیه،ج2،ص92

حدیث قدسی درباره ماه رجب : خداوند متعال می فرماید: ماه رجب را ریسمان میان خود وبندگانم قرار داده ام هر کس به آن چنگ زند به وصال من می رسد.  (اقبال الاعمال،ج3،ص174)