جمع آوري شبهات دینی و مذهبی دانش آموزان

 

  اداره تکنولوژي و گروه هاي آموزشی متوسطه با توجه به منویّات مقام معظم رهبري در تاریخ7   اسفند 1397 که فرمودند:

"   امروز دشمنان به زوایاي زندگی من و شما ملت انقلابی، با دقت دارند نگاه می کنند که شاید نقطه ضعفی پیدا کنند واز آنجا نفوذ کنند؛ این مناطق نفوذ دشمن را شناسایی کنید، و در مقابل آنها صف آرایی کنید؛ وقت را هدر ندهیم. امروز همه موظفیم، همه مسئولیم ".

  از تمامی همکاران دلسوز و علاقمند که در مدارس دوره ي متوسطه با جدیّت به سوالات دینی، مذهبی و شبهات وارده مشغول پاسخگویی به نسل جوان می باشند، درخواست می شود در صورت تمایل، شبهات (*) مذکور را به تفکیک پایه تحصیلی از طریق لینک های زیر به طور کامل بارگذاري و ارسال نمایند.

لینک دانلود بخشنامه اداره کل

 * شبهه يعنى هر اشكال، پرسش يا ابهامى كه در برداشت‌ها، تحليل‌ها، تصميمات و رفتارهاى مرتبط با سعادت فرد يا جامعه منشأ خطا و اشتباه در شناخت حق از باطل گردد. به  عبارت ديگر شبهه خود را شبيه به حق مى ‌نماياند و راه شناخت حق از باطل را مشكل و افراد را دچار شك و ترديد مى‌كند.

 

راه های کمال انسان

آیت الله جوادی آملی راه های تکامل انسلن را سه راه می داند:فطرت،کسب وموهبت

فطرت : خداوند علومی رادرون انسان تعبیه فرموده است که آن علوم به وسیله انبیا شکوفا می شود وبسان گنج های نهفته ای با دست پیامبران هویدا می گردد.

کسب : راه کسب همان بوستان علم ومعرفت است که از مراکز علمی می گذرد وبه چشم وگوش ودرس وبحث نیازمند است.

موهبت: راه کرم الهی وفضل خداوندی است که بر پایه مشیت خدای سبحان بر قرار است وبه هرکس که اواراده کند این فضل الهی تعلق می گیرد.(ذلک فضل الله یوتیه من یشاء والله ذوالفضل العظیم. جمعه/4)

منبع: کتاب صورت وسیرت انسان در قرآن،آیت الله جوادی آملی ،ص313