تبریک اعیاد شعبانیه وفضیلت ماه شعبان

اعیاد شعبانیه بر شیعیان مبارک باد

پیامبر(ص) فرمودند: شعبان ماه من است وماه رمضان ماه خداست هرکس یک روز از ماه من روزه دارد من درقیامت شفیع او خواهم بود وهرکس دو روز از آن روزه بگیرد گناهان گذشته اش بخشوده شود وهرکس سه روزآن را روزه دارد به وی گفته می شود که عمل را از سر بگیر.

پیامبر(ص) فرمودند: خداوند در شب نیمه شعبان به بندگان می نگرد وآمرزش خواهان را بیامرزد ورحمت طلبان را رحمت کند ولی کینه توزان را همچنان به عقب بیندازد.

منبع: مفاتیح الجنان