رسیدن به حیات معنوی در گرو اجابت پیامبر(ص) است

یا ایّها الّذین امَنوا استجیبوا للّه ولِلرّسول اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم. (انفال/24)

ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خداوپیامبر(ص) را اجابت کنید هنگامی که شما رابه سوی چیزی می خواند که شما را حیات می بخشد.

پیروی از سنّت پیامبر(ص) موجب حیات معنوی می شود.