اهمیت قرآن ونماز اول وقت

پیامبر(ص) فرمودند:

 هنگامی که خداوند بلایی از آسمان نازل کند حاملان قرآن وکسانی که مراقب اوقات نماز هستند حفظ می شوند. 

(مستدرک الوسائل ،ج3،ص150)