احادیث امام زمان (ع)

 

به احادیثی از امام زمان (ع) تبرّک می جوییم.

امام زمان(ع) فرمودند :شیعیان ما هنگامی به فرجام زیبای خداوند می رسند که از گناهانی که نهی شده اند احتراز نمایند. 

(بحارالانوار،ج53،ص177)

امام زمان (ع) فرمودند:  به راستی که علم ما بر اوضاع شما احاطه دارد وهیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده نیست ونسبت به لغزش هایی که از شما سر می زند شناخت داریم. (همان،ص175)

امام زمان (ع) فرمودند: اگر شیعیان ما(که خداوند آن ها را در اطاعت وبندگی موفق بدارد) در وفای به عهد وپیمان الهی اتحاد واتفاق داشتند وعهد وپیمان را محترم می شمردند سعادت دیدار ما به تاخیر نمی افتاد وزودتر به سعادت دیدار ما نایل می شدند.     (احتجاج طبرسی،ج2 ،ص499)

امام زمان (ع)  فرمودند : هریک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود. 

(بحارالانوار،ج53،ص176)

امام زمان 0ع) فرمودند:  من وصی آخرین هستم وبه وسیله من بلا از خانواده شیعیانم دفع می گردد.

(الغیبه طوسی ،ص285)