نفی غلو در روایات

رسول خدا(ص) فرمودند:  هرگز مرا بالاتر از آن چه من سزاوار آن هستم بالا نبرید زیرا پیش از آن که خدای سبحان مرا به پیامبری برگزیند به بندگی خود برگزید.

بحارالانوار،ج25،ص265

 

شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد: عده ای سمت الوهیت برای شما قائل هستند ،امام(ع)  ضمن تلاوت آیه84 سوره زخرف (وهوالذی فی السماء اله وفی الارض اله) که الوهیت نظام کیهانی را منحصر در خداوند می داند،

فرمود:گوش،چشم،پوست،گوشت، خون وموی من از این گفتار بیزار است، خداوند از این ها بیزار است، این ها بر دین من ودین اجداد من نیستند، خدا ما و این ها را در روز قیامت جمع نمی کند جز این که بر این گروه خشمناک است.

بحارالانوار،ج25،ص297

 

امام رضا(ع) فرمودند: هرکس حضرت علی (ع) را از حد بندگی خدا بالاتر ببرد مصداق گروهی است که خدا برآن ها غضب کرده وگمراه هستند.

نورالثقلین،ج1،ص15