احادیث درباره حضرت زهرا(س)

امام  زمان (ع) در یکی از نامه هایشان می فرماید:

دختر پیامبر(ص) برای من الگوی نیکویی است.

بحار،ج53،ص180

 

پیامبر(ص) فرمودند: ای فاطمه جان مژده باد، که در پیشگاه خدا مقامی شایسته داری که در آن مقام برای دوستان وشیعیانت شفاعت می کنی.

بحار،ج76،ص229

 

پیامبر(ص) فرمودند: نور دخترم فاطمه(ع) از نور خداست ودخترم فاطمه(ع) برتر از آسمان ها وزمین است.

بحار،ج43،ص134

 

حضرت زهرا(س) فرمودند: هرکس عبادات وکارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها وبرکات خود را برای او تقدیر می نماید.

بحار،ج67،ص249

حضرت زهرا(س) فرمودند: خداوندا، به حق اولیا ومقربانی که آن ها را برگزیده ای،وبه گریه فرزندانم پس از مرگ وجدایی من با ایشان، از تو می خواهم گناه خطاکاران شیعیان وپیروان ما را ببخشی.

کوکب الدری،ج1،ص245

 

حح