برگزاری کارگاه مجازی

کارگاه مجازی لقاء ودیدار الهی از دیدگاه قرآن وحدیث

 

زمان :  دوشنبه : 99/10/29

 

ساعت : 9 صبح تا 24

 

همکاران متوسطه اول ودوم  در همه رشته ها می توانند در این کارگاه شرکت نمایند.