مسابقه قرآنی

مسابقه قرآنی ترجمه سوره های  اعراف وصف ترجمه آیت الله مکارم شیرازی

 

زمان : چهارشنبه : 99/11/1

 

ساعت: 9 صبح تا 24

 

همکاران متوسطه اول ودوم در همه رشته ها می توانند شرکت نمایند به نفرات برتر لوح تقدیر اهدا می شود.