تسلیت ایام 28 صفر

شهادت پیامبر مهربانی وامام حسن مجتبی (ع) وامام رضا (ع) را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می نمایم.

 

امام رضا(ع) درباره قرآن می فرماید:

قرآن کلام خداوند است، از آن تجاوز نکنید وهدایت را در غیر آن نجویید که گمراه می شویید

قرآن ریسمان ودستگیره محکم الهی است وراه برتری است که انسان ها را به سوی بهشت ره می نماید واز آتش دوزخ  می رهاند.

 

مسند الامام الرضا(ع)،ج1،ص307