تبریک ولادت پیامبر(ص)

ولادت رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی(ص) و صادق آل محمد(ص) برشما مبارک باد

 

آیت الله جوادی آملی در کتاب پیامبر رحمت می فرماید: چون حقیقت رسول گرامی(ص) همان حقیقت قرآن است ومعرفت حقیقت قرآن برای افراد معمولی ومتعارف ممکن نیست، شناخت رسول اکرم(ص) هم برای همگان ممکن نیست با این تفاوت که گروهی تنها گوشه ای از حقیقت نبوت را درک می کنندوبه آن مومن می شوند ولی فرو رفتگان در چاه طبیعت هرگز حقیقت رسالت را نمی بینند ودر نتیجه به آن کفر می ورزند از این رو درقرآن آمده است:

تریهم ینظرون الیک وهم لا یبصرون.  (اعراف/198)

می بینی که به تو می نگرند در حالی که نمی بینند