قرآن از نگاه امام صادق(ع)

امام صادق(ع) فرمودند: خداوند برخلق خویش درکلام خودش تجلی کرده است ولی آنان خدا را نمی بینند

بحارالانوار،ج89،ص107

امام صادق (ع) فرمودند:  خانه ای که یک فرد مسلمان در آن قرآن تلاوت می کند، برای اهل آسمان نورانی دیده می شود،همچنان که مردم دنیا در آسمان ، ستاره درخشان می بینند.

کافی، ج2،ص 610

امام صادق(ع) فرمودند: قرآن عهد خداوند نسبت به بندگان اوست، سزاوار است که یک انسان مسلمان در این عهدنامه الهی بنگرد وهر روز پنجاه آیه از آن را بخواند.

وسایل الشیعه،ج4، ص849