برگزاری کارگاه مجازی

به اطلاع همکاران عزیز می رساند دبیرخانه قرآنی کارگاه آموزشی مجازی با عنوان بیماری ودرمان از منظر قرآن وحدیث را برگزار می کند.

ازهمکاران متوسطه اول ودوم  دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایید

زمان : چهارشنبه 29 دی

ساعت : 9الی24

از طریق سایت qomgt.ir