برگزاری کارگاه

دبیرخانه قرآنی کارگاه آموزشی مجازی با عنوان  الگوی ارتباطی معلم ودانش آموزان از منظر آیت الله جوادی آملی را برگزار می کند.

 

از شما همکاران عزیز دعوت می شود در این کارگاه که در دوجلسه برگزار می شود شرکت فرمایید.

 

زمان : شنبه 9 بهمن

         چهارشنبه  13 بهمن

ساعت: 18/30 الی 20

استاد:  جناب آقای دکتر عباس حسینی

از طریق اسکای روم لینک جلسه در گروه ها فرستاده می شود