برگزاری کارگاه مجازی

دبیرخانه قرآنی کارگاه آموزشی مجازی با عنوان بررسی مفهوم رزق از دیدگاه قرآن وحدیث را برگزار می کند

 

زمان: چهارشنبه 28 اردیبهشت

 

ساعت : 9تا 24

 

همه رشته ها در متوسطه اول ودوم می توانند شرکت کنند.

 

از شما عزیزان دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایید.