مسابقه قرآنی

مسابقه قرآنی از تفسیر  نمونه جلد 23  به صورت آنلاین  برگزار می شود از

تمامی دبیران متوسطه اول و دوم و هنرآموزان دعوت می شود در این مسابقه شرکت نمایند.

 

زمان: چهارشنبه: 9 اسفند

 

ساعت: 10 تا24

 

از طریق سایت qomgt.r -صفحه اصلی- سامانه شرکت در کارگاه مجازی و آزمون آنلاین