برگزاری کارگاه حضوری

دبیرخانه قرآنی کارگاه حضوری نقد و بررسی موج کره ای و تاثیر آن بر نوجوانان وجوانان را برگزار می

 

کند.از همکاران متوسطه اول و دوم در تمامی رشته ها دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایید.

 

زمان: چهارشنبه: 16 اسفند

 

ساعت: 10 صبح تا 24 شب

 

مکان: تبلیغات اسلامی، نبش کوچه 6