آیین نامه محافل قرآنی

قابل توجه مدارس علاقه مند به  برگزاری محافل ویژه قرآنی:

 1- برای اجرای محافل قرآنی در مدارس با دبیر خانه هماهنگ کنید. در ضمن اجرای یک بار محفل قرآنی در سال تحصیلی رایگان می باشد.

2-  برای اجرای محفل قرآنی حداقل دو هفته قبل  با  شماره تلفن 09122518580  هماهنگی کنید.

 3-یک هفته قبل از اجرای محفل قرآنی تبلیغات لازم برای آماده شدن دانش آموزان انجام گیرد.

4- امکانات وفضای برگزاری محفل ( تزیین،جایگاه، بلند گو، فضای معطر، قرآن ورحل وپذ یرایی و....)  در حد توان مدرسه  تدارک دیده شود5-اگر موضوع خاص قرآنی مورد نظر مدرسه می باشد قبل از آغاز برنامه به اطلاع مجری رسانده شود.

 6- حضور تمامی دانش آموزان در محفل مورد تاکید می باشد.

7- حد اکثر زمان برنامه 45 دقیقه می باشد لذا از مدیران محترم تقاضا می شود برنامه  را به گونه ای تنظیم کنند تا به ساعات  درسی خللی وارد نشود.

8- حضور دبیران و مسئولین محترم مدرسه جهت تشویق دانش آموزان واستفاده از فضای قرآنی مورد تاکید است.

 9- بعد از بر گزاری برنامه گزارش محفل در دفتر بازدید های مدارس  ثبت شده ونظرات مدارس در خصوص برنامه  اخذ می شود.

10- گزارش تصویری به صورت  فیلم ، عکس ویا........ به ایمیل دبیرخانه  ارسال شود تا گزارش محفل مدرسه شما در وب سایت دبیر خانه  قرار گیرد.